Onze voorjaarsbijeenkomst op 13 april 2022 werd gehouden bij het Departement Gezondheidszorg Paard in Utrecht Science Parc en stond in het teken van 200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland.
In het kader van deze feestelijke bijeenkomst werd ook een vijftal nieuw uitgebrachte cahiers en boeken gepresenteerd. De uitgaven zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VHG en het Rozemond- en Mathijsenfonds.

Na de ontvangst met koffie opende voorzitter Hein Schrama de 65ste Algemene ledenvergadering.
In deze vergadering werd  het financiële beleid 2021 goedgekeurd. Helaas kon de penningmeester Tijmen van de Vuurst niet zelf de cijfers presenteren. Wegens ziekte was hij afwezig en heeft hij ook zijn bestuursfunctie moeten opgeven.
Daarnaast was Koos Verhoeff reglementair aftredend.
De voorzitter dankte beide afredende bestuursleden voor hun inzet voor het VHG.
Beide voorgestelde nieuwe bestuursleden Kees Sijssens en Magda de Groot werden unaniem gekozen en met applaus verwelkomd.

Na de ledenvergadering opende Prof. dr. Debbie Jaarsma, decaan van de faculteit Diergeneeskunde het vervolg van de bijeenkomst.

De eerste spreker was Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar “Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context”, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
Uit de schaduw in het voetlicht. Historiografie van de faculteit Diergeneeskunde, 1971-2021

Daarna volgde de lezing die als eerste op het programma stond, die van Prof. dr. Leen Dorsman, profileringshoogleraar “Universiteitsgeschiedenis”, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
“Verheffing” of “Inlijving”? De integratie van een vakschool in de universiteit
Een lezing zonder lichtbeelden omdat de techniek ook na de inspanningen van een ICT medewerker niet mee wilde werken. De toehoorders merkten achteraf op dat het ontbreken van beelden bevorderlijk  was voor de aandacht voor wat de spreker te vertellen had.

Er was deze keer niet zo veel tijd voor de lunch ingeruimd, maar de broodjes lieten zich daarom niet minder goed smaken.

Het middagprogramma werd geopend door Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Daarna volgden nog twee lezingen:
Dr. Floor Haalboom,  Universitair docent Medische geschiedenis, Afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis, Universitair Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam.
De toekomst van het veterinaire verleden

en Charlotte Hartong, BA, Assistent-conservator Diergeneeskunde, Universiteitsmuseum Utrecht
De toekomst van het veterinair erfgoed

Alle lezingen waren van hoge kwaliteit en werden door de toehoorders zeer gewaardeerd.
Het middagprogramma werd verder gevuld met boekpresentaties. Dr. Floor Haalboom interviewde de auteurs, die daarna een eerste exemplaar uitreikten.
In de hal van het departement stonden daarna de drankjes klaar en was het mogelijk de verschillende boeken te kopen.

Boekpresentaties tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het V.H.G. op 13 april 2022
Erik Jan Tjalsma, Van Remedien tegen de siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary dermo-cosmetics (Leeuwarden: Uitgeverij Libre, 2021).
Bert Nederbragt, Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde. Een collegedictaat uit 1824 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022). Deze uitgave zal worden aangeboden aan Prof. dr. Wijnand Mijnhardt, voormalige directeur van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht.
Rob Back, Parlementaire Enquête omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee in de negentiende eeuw. Cahier 8 van het Veterinair Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap, 2021). Dit boek zal worden aangeboden aan drs. Sophie Deleu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.
Dick Groothuis: Paardenarts en bacterioloog. Een biografie van r. Cornelis Anthonie van Dorssen (1907-1988). Cahier 9 van het Veterinair Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap, 2022). Deze studie zal worden aangeboden aan prof. dr. Leen Dorsman, profileringshoogleraar ‘Universiteitsgeschiedenis’, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
Gijs Jonkers, Peter Koolmees & Erik Jan Tjalsma, Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812). De eerste gepromoveerde veearts van Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022). Deze uitgave zal worden overhandigd aan prof. dr. Bert Theunissen, directeur van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht.

Op de pagina Boeken en Cahiers staat meer informatie over deze boeken en cahiers.