ARGOS

Halfjaarlijks wetenschappelijk bulletin

Argos is het halfjaarlijkse wetenschappelijke bulletin, uitgegeven door het VHG.

Hierin worden de resultaten van veterinair- historisch onderzoek en andere relevante informatie uit binnen- en buitenland gepubliceerd. Het tijdschrift is wetenschappelijk historisch en aangeboden artikelen zullen met die criteria door de Redactie beoordeeld worden (Zie ook Richtlijnen voor auteurs). Daarnaast is er ruimte voor verslagen, boekbesprekingen, beschrijving van historische voorwerpen en trivialia.

Op deze website van het VHG vindt u onder Argos  gedigitaliseerde uitgaven van dit Bulletin. De bedoeling is dat alle jaargangen gedigitaliseerd en gratis toegankelijk worden, met een vertraging van 2 jaar (4 edities) zie voorgaande edities.

Registers_Argos_1989_2019

Argos is a biannual bulletin on a historical scientific basis, which can also accomodate book and article reviews, reports and trivial articles. Some of the editions are already integrally posted on this website (Argos/ previous editions), the intention is to post all editions with a delay of 2 years.

Registers_Argos_1989_2019

De naam ARGOS

“Toen Hera de schone Io in een koe veranderd had, omdat deze het met de oppergod Zeus had aangelegd, plaatste zij de veelogige ARGOS als wachter bij haar; maar Hermes deed door zijn fluitspel ARGOS inslapen en doodde hem daarna. Vervolgens plaatste Hera de ogen van ARGOS in de staart van de pauw”

(Bron:Woordenboek der Griekse en Romeinse Oudheid, Haarlem, 1910, p.81; tekening van de pauw:J.P. Doeve).

Archief