Bijeenkomsten

Als regel wordt er twee keer per jaar een bijeenkomst gehouden. Tijdens de bijeenkomst wordt een algemene ledenvergadering gehouden, die gevolgd wordt door een aantal sprekers over een bepaald thema. Uiteraard is tijdens de bijeenkomsten ook gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en voor het gebruik van een gezamenlijke lunch.

Ook organiseren we zo nu en dan een excursie. Naar een veterinair/medisch interessante locatie, zoals bijvoorbeeld de excursie naar het Trefpunt Medische geschiedenis op Urk. Als de mogelijkheid zich voordeed gingen we ook voor een meerdaagse excursie naar het buitenland. Zo werden Parijs, Kopenhagen, Berlijn en Edinburgh bezocht.

Onder voorgaande bijeenkomsten en onder excursies treft u meer informatie aan.

Archief