We waren de hele dag te gast bij de Gezondheidsdienst voor Dieren  (Royal GD) in Deventer. Na de ontvangst van de 50 deelnemers met de coronacheck en de koffie was er eerst een Algemene Ledenvergadering.
Daarna opende Prof. dr. Ynte Hein Schukken, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer het wetenschappelijk deel van het programma. Hij vertelde ons over de historie van de Gezondheidsdienst en de Kloosterlanden, de historische grond waarop het gebouw van de gezondheidsdienst staat.

Vervolgens stond een lezing door Reimer Strikwerda, de auteur van het boek over 100 jaar Gezondheidsdienst op het programma. De afspraak hiervoor was 2 jaar geleden gemaakt, maar inmiddels was de spreker 80 geworden en had hij besloten geen lezingen meer te geven. De aanwezigen hebben evenwel genoten van zijn alternatief: de film “De bonte moet er uit”. Een propagandafilm uit de begintijd van de Gezondheidsdienst over een ziek jongetje met tbc en een vader die pas na de veel argumenten van dierenarts en huisarts bereid was de zieke koe de deur uit te doen.
Inmiddels stond de lunch klaar. Achtereenvolgens gingen er twee groepen mee met de rondleiding, terwijl de achtergebleven zich te goed deden aan soep, broodjes en kroketten.

Na de lunch was er een lezing door Dr. Floor Haalboom, Docent-onderzoeker medische geschiedenis, Departement medische ethiek, filosofie en medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Zij vertelde over wat zij in de kranten had aangetroffen over “Een ramp! De publieke perceptie van mond-en-klauwzeer in de jaren 1960 en  2001”.

 

Als laatste sprak Prof. dr. Arjan Stegeman, hoogleraar veterinaire epidemiologie, Departement Population Health Sciences, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
De titel van zijn lezing was De ziekte van Aujeszky: vaccinatie, koppelimmuniteit en eradicatie.

Beide lezingen werden gevolgd door de beantwoording van veel vragen en een levendige discussie.

Degenen die de rondleiding nog niet hadden gevolgd was er daarna nog gelegenheid. Ze konden zien hoe goed georganiseerd de dienst in elkaar zit, van het binnenkomen van het te onderzoeken materiaal tot het toezenden van de uitslag van het onderzoek aan de aanvrager.
Nadat er nog een drankje gedronken was, ging iedereen tevreden huiswaarts. Met veel dank aan de sprekers en aan de medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren voor hun bijdrage aan het slagen van deze dag.

Voor wie nog wat meer foto’s wil zien: Foto’s bijeenkomst 3-11-21