Nieuws

Afscheid van Jons Straatman

In de loop van 2020 was Jons Straatman als bestuurslid afgetreden na een bestuursperiode van 10 jaar. Het coronavirus verhinderde lange tijd een samenzijn waarin het bestuur afscheid van Jons kon nemen.
Maar op 5 oktober hebben we dat gedaan met een gezellig en heerlijk dinertje.

Met enkele prachtige atlassen werd Jons bedankt voor het vele werk dat hij voor het VHG gedaan heeft.
Zijn vrouw Bente kreeg bloemen voor al die uren die ze hem heeft moeten missen.

Jons is niet verloren voor het VHG, hij blijft actief bij Argos en in het bestuur van de WAHVM.

 

 

 

 

Digitale bijeenkomst 29 juni 2021

Datum: dinsdag 29 juni 2021.
Plaats: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.
zie https://tmgn.nl/
Dagvoorzitter: Drs. Hein Schrama.

Aangezien vanwege het coronavirus een fysieke ledenbijeenkomst nog niet mogelijk was hebben we gekozen voor een digitale ledenvergadering gevolgd door een streaming lezing. Door de medewerking van het Trefpunt Medische Geschiedenis konden we dit realiseren.

Tijdens de ledenvergadering werden ook de financiële resultaten over 2020 gepresenteerd en aansluitend door de aanwezige leden en de deelnemers aan de zoombijeenkomst goedgekeurd.
Daarna volgde de lezing door Frans van Knapen over de Ontwikkeling van veehouderij, diergezondheid en vleeshygiëne aan de hand van schilderijen van Mondriaan.

Na de lezing werd er in die mooie zaal, omringd door boeken, door de aanwezige leden nog een tijdje na gepraat.

 

 

 

 

Lees hier een een kort verslag van deze 63e ledenvergadering

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs Nederland zal ook vanuit de faculteit Diergeneeskunde worden gevierd. De start van de activiteiten zal zijn op 10-12-2021, precies 200 jaar nadat op 10-12-1821 te eerste lessen gegeven werden.
Er komt een gedenkboekje over deze periode.

De voorjaarsbijeenkomst op 13 april 2022 van het VHG zal in het teken van 200 jaar DON staan. Ter gelegenheid van het jubileum zal het VHG een aantal boeken/cahiers sponsoren, die op deze dag extra aandacht zullen krijgen.

Onderscheiding voor onze voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Hein Schrama.

In een koets kwamen Hein Schrama en zijn vrouw op 26 april 2021 aan op het plein voor de R.K. kerk in Maurik. Daar wachtte naast familie en bekenden de burgemeester van de Gemeente Buren. Nadat de burgemeester veel waarderende woorden over Hein gesproken had, liet zij hem weten dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Thessa speldde haar man de versierselen op.

Hein kreeg de onderscheiding voor het vele werk dat hij in de R.K. Parochie deed en doet. Met daarnaast nogal wat verschillende functies in de samenleving, waaronder het voorzitterschap van het VHG.

Ook Veterinaire Historie : MKZ

Documentairereeks over Mond en Klauwzeer

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat mond-en-klauwzeer in Nederland uitbrak. De dierziekte sloeg toe op boerenbedrijven en leidde, naast een economische strop van drie miljard euro, tot het preventief ruimen van 270.000 -veelal gezonde- dieren. Deze documentaireserie onder de titel De Boerenrepubliek reconstrueert de MKZ-crisis.

Van de 4 afleveringen is de eerste op 22 maart uitgezonden. Wekelijks is er een aflevering te zien op maandag om 20.30 uur op NPO 2.  Alle afleveringen zijn ook te bekijken op De Boerenrepubliek op 2Doc.nl

Trefpunt Medische Geschiedenis

Het V.H.G. ondersteunde het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk  al met een bijdrage van 250 euro per jaar. Ook de KNMvD heeft een donatie van 250 euro toegezegd. Met deze gezamenlijke bijdrage van 500 euro participeren V.H.G. en KNMvD in het Trefpunt en kunnen ze gebruikmaken van een aantal faciliteiten.

Het kan een plaats zijn voor bijeenkomsten (mogelijkheid voor live-streaming), boekpresentaties en ontmoetingsplek voor werkgroepen.

Ook kunnen boeken en tijdschriften uit nalatenschappen bij Trefpunt op Urk worden afgeleverd.

Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk; E-mailadres Trefpunt: info@tmgn.nl

Archief