Nieuws

Een nieuw boek

Van Remedien tegen siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics.
Achter deze titel gaat een boek over boeken schuil. Over honderddertig boeken, die de auteur Erik Jan Tjalsma in de afgelopen decennia verzamelde.
“Een reis door de geschiedenis van de diergeneeskunde en de rijkunst, aan de hand van 130 boeken uit mijn boekenkast” zoals ons voormalige bestuurslid Erik Jan zelf zegt.

Het boek is mede tot stand gekomen met steun van het Rozemondfonds van het Veterinair Historisch Genootschap.
ISBN: 9789492033252  Prijs: € 34,95
Uitgeverij Libre

Komende bijeenkomst

Wij hadden onze leden al laten weten dat we graag eind juni een bijeenkomst willen organiseren. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de GD in Deventer, waar de bijeenkomst op dinsdag 29 juni gehouden kan worden. Ook met de sprekers zijn de afspraken gemaakt.
Het thema is 100 jaar georganiseerde dierziekten-bestrijding in Nederland. Na een Algemene Ledenvergadering zijn er lezingen door Reimer Strikwerda, Dr. Floor Haalboom en Prof. dr. Arjan Stegeman. Tot slot zal er een rondleiding zijn door de laboratoria van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Daarmee is het programma hetzelfde als we op 8 april vorig jaar van plan waren.
Uiteraard zijn alle afspraken op voorwaarde dat onze plannen in overeenstemming zijn met de dan geldende coronaregels van onze al dan niet nieuwe regering.
Als we meer zekerheid hebben over het doorgaan van de bijeenkomst krijgen de leden een uitnodiging met een gedetailleerd programma en de aanwijzingen voor het aanmelden.

Trefpunt Medische Geschiedenis

Het V.H.G. ondersteunde het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk  al met een bijdrage van 250 euro per jaar. Ook de KNMvD heeft een donatie van 250 euro toegezegd. Met deze gezamenlijke bijdrage van 500 euro participeren V.H.G. en KNMvD in het Trefpunt en kunnen ze gebruikmaken van een aantal faciliteiten.

Het kan een plaats zijn voor bijeenkomsten (mogelijkheid voor live-streaming), boekpresentaties en ontmoetingsplek voor werkgroepen.

Ook kunnen boeken en tijdschriften uit nalatenschappen bij Trefpunt op Urk worden afgeleverd.

Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk; E-mailadres Trefpunt: info@tmgn.nl

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland

In 2021 bestaat het Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland (DON) 200 jaar. Waarschijnlijk zal de  Faculteit Diergeneeskunde daar weinig aandacht aan te besteden.

Het V.H.G. gaat dat wel doen. We hopen in de loop van het jaar een paar nieuwe boeken uit onze fondsen te sponsoren en deze bijdrage te schenken in het kader van 200 jaar DON. Ook zou dit jubileum wel eens het onderwerp kunnen worden voor onze najaarsbijeenkomst.

Archief