Nieuws

Onderscheiding voor onze voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Hein Schrama.

In een koets kwamen Hein Schrama en zijn vrouw op 26 april 2021 aan op het plein voor de R.K. kerk in Maurik. Daar wachtte naast familie en bekenden de burgemeester van de Gemeente Buren. Nadat de burgemeester veel waarderende woorden over Hein gesproken had, liet zij hem weten dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Thessa speldde haar man de versierselen op.

Hein kreeg de onderscheiding voor het vele werk dat hij in de R.K. Parochie deed en doet. Met daarnaast nogal wat verschillende functies in de samenleving, waaronder het voorzitterschap van het VHG.

Ook Veterinaire Historie : MKZ

Documentairereeks over Mond en Klauwzeer

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat mond-en-klauwzeer in Nederland uitbrak. De dierziekte sloeg toe op boerenbedrijven en leidde, naast een economische strop van drie miljard euro, tot het preventief ruimen van 270.000 -veelal gezonde- dieren. Deze documentaireserie onder de titel De Boerenrepubliek reconstrueert de MKZ-crisis.

Van de 4 afleveringen is de eerste op 22 maart uitgezonden. Wekelijks is er een aflevering te zien op maandag om 20.30 uur op NPO 2.  Alle afleveringen zijn ook te bekijken op De Boerenrepubliek op 2Doc.nl

Een nieuw boek

Van Remedien tegen siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics.
Achter deze titel gaat een boek over boeken schuil. Over honderddertig boeken, die de auteur Erik Jan Tjalsma in de afgelopen decennia verzamelde.
“Een reis door de geschiedenis van de diergeneeskunde en de rijkunst, aan de hand van 130 boeken uit mijn boekenkast” zoals ons voormalige bestuurslid Erik Jan zelf zegt.

Het boek is mede tot stand gekomen met steun van het Rozemondfonds van het Veterinair Historisch Genootschap.
ISBN: 9789492033252  Prijs: € 34,95
Uitgeverij Libre

 

Op donderdag 18 maart 2021 om 13.00 uur is er een boekpresentatie via een life-stream .
Naderhand is het filmpje terug te zien http://www.tmgn.nl
of op You Tube www.tmgwww.youtube.com/watch?v=0ItcN2ahC5Un.nl

Komende bijeenkomst

Wij hadden onze leden al laten weten dat we graag eind juni een bijeenkomst willen organiseren. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de GD in Deventer, waar de bijeenkomst op dinsdag 29 juni gehouden kan worden. Ook met de sprekers zijn de afspraken gemaakt.
Het thema is 100 jaar georganiseerde dierziekten-bestrijding in Nederland. Na een Algemene Ledenvergadering zijn er lezingen door Reimer Strikwerda, Dr. Floor Haalboom en Prof. dr. Arjan Stegeman. Tot slot zal er een rondleiding zijn door de laboratoria van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Daarmee is het programma hetzelfde als we op 8 april vorig jaar van plan waren.
Uiteraard zijn alle afspraken op voorwaarde dat onze plannen in overeenstemming zijn met de dan geldende coronaregels van onze al dan niet nieuwe regering.
Als we meer zekerheid hebben over het doorgaan van de bijeenkomst krijgen de leden een uitnodiging met een gedetailleerd programma en de aanwijzingen voor het aanmelden.

Trefpunt Medische Geschiedenis

Het V.H.G. ondersteunde het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk  al met een bijdrage van 250 euro per jaar. Ook de KNMvD heeft een donatie van 250 euro toegezegd. Met deze gezamenlijke bijdrage van 500 euro participeren V.H.G. en KNMvD in het Trefpunt en kunnen ze gebruikmaken van een aantal faciliteiten.

Het kan een plaats zijn voor bijeenkomsten (mogelijkheid voor live-streaming), boekpresentaties en ontmoetingsplek voor werkgroepen.

Ook kunnen boeken en tijdschriften uit nalatenschappen bij Trefpunt op Urk worden afgeleverd.

Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk; E-mailadres Trefpunt: info@tmgn.nl

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland

In 2021 bestaat het Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland (DON) 200 jaar. Het is nog niet bekend op welke manier de  Faculteit Diergeneeskunde daar aandacht aan zal besteden.

Het VHG besteedt er zeker aandacht aan. We hopen enkele nieuwe boeken uit onze fondsen te sponsoren en deze bijdrage te schenken in het kader van 200 jaar DON. Dit jubileum zal ook het onderwerp zijn voor, of onze najaarsbijeenkomst, of die in het voorjaar van 2022. Nadere informatie volgt.

Archief