Nieuws

Voorjaarsbijeenkomst 2023

De voorjaarsbijeenkomst 2023 werd in Utrecht gehouden op woensdag 12 april in de collegezaal van  het Departement Gezondheidszorg Paard, Faculteit Diergeneeskunde. De bijeenkomst begon met een Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een programma onder de titel: Koloniale geschiedenis van de faculteit Diergeneeskunde

PROGRAMMA
Drs. Frans X. Cremers, senior-dierenarts te Voorschoten
Uit vroegere jaren: Als je maar lang genoeg leeft, word je vanzelf “historie”! Werken bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut Rotterdam (1963-1968)

Prof. dr. Leen Dorsman, emeritus hoogleraar “Universiteitsgeschiedenis”, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
Rekenschap geven. Een nota over het koloniale verleden van de Universiteit Utrecht

 

Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar “Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context”, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
De koloniale geschiedenis van de faculteit Diergeneeskunde. Een inventariserend vooronderzoek

Drs. Chris Polanen, dierenarts en schrijver. Dierenartsenpraktijk Polanen, Amsterdam Zuidoost
Ervaringen van een Surinaamse dierenarts in Nederland

 

 

 

 

 

 

Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

Kort jaarverslag 2022 Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.

Afgelopen jaar (2022) heeft de curator  weer van diverse collega’s veel oude (studie) boeken mogen ontvangen waardoor de collectie zo langzamerhand een representatief beeld van de literatuur in het veterinaire onderwijs geeft. Enkele voorbeelden uit het grote aanbod: de originele onderwijsdictaten van Verloskunde van Van der Kaay, de driedelige uitgave van Het Paardenboek van Quadekker en enkele notitieboekjes van practici tijdens hun studie en uit hun praktijk..                                                                                                                                                                                                                              Naar aanleiding van een curatorendag is het selectiebeleid meer omgebogen richting Nederlandstalige literatuur, dictaten en tijdschriften. Hiertoe is in november dan ook een oproep geplaatst in het TvD. Als gevolg van deze oproep wordt de reeks TvD, die al tot 1987 compleet was, nu tot in de jaren 2000 aangevuld.

Op veterinair gebied zijn er het afgelopen jaar drie presentaties gehouden op of over het Trefpunt: één door ondergetekende over het boek van De Hoog ( ‘Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1912). De eerst gepromoveerde veearts van Nederland’, Amsterdam 2022) en één door prof. dr. P.A. Koolmees getiteld: ‘De geschiedenis van zoönosen’. En op de 27ste Veterinaire Informatiedag voor Seniordierenartsen van de KNMvD heeft Tjalsma een zeer korte inleiding gehouden over het TMGN. Tenslotte heeft de curator enkele rondleidingen gegeven aan individuele collega’s.

januari 2023
Erik Jan Tjalsma, Curator diergeneeskunde TMGN

Najaarsbijeenkomst op 2 november 2022

Datum:            Woensdag 2 november 2022
Plaats:             Waalse Kerk, Catharinastraat 83, 4811 XG Breda
Dagvoorzitter: Drs. Hein Schrama
Thema:           Geschiedenis militaire diergeneeskunde

Na de 66ste Algemene ledenvergadering vertelde Drs. Kees Sijssens over de historie van de Waalse Kerk van Breda

Daarna volgde de lezing door Prof. dr. Peter Bols, hoogleraar Veterinaire fysiologie, Departement Diergeneeskundige Wetenschappen, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Universiteit AntwerpenHet veterinaire curriculum herdacht in de vroege 19de eeuw. Napoleons keizerlijke ‘Decreet van Moskou’ b.475. nr°8692 uit 1813

Het programma werd na de lunch vervolgd met een lezing door Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context”, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Leven en werk van Cornelis Anthonie Geisweit van der Netten (1771-1847). Militair, hippoloog, antropoloog en auteur

Vervolgens sprak Prof. dr. Susan Jones, Distinguished McKnight University Professor. Program in the History of Science and Technology, Dept of Ecology, Evolution and Behavior, University of Minnesota, USA
War, Disease and Military Veterinary Medicine in the USA, 1910-1950

 

 

 

Tot slot was er een boekpresentatie van en door Susan Jones & Peter Koolmees
A Concise History of Veterinary Medicine (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden Tijmen van de Vuurst

Op 1 september 2022 is Tijmen van de Vuurst overleden. Tijmen was vele jaren lid van het bestuur en penningmeester van het Veterinair Historisch Genootschap geweest. Bovendien was hij penningmeester van de WAHVM, onze wereldorganisatie. Hij kon vanwege ziekte al geruime tijd niet meer actief zijn in beide besturen.

Op 8 september was er een druk bezochte afscheidsbijeenkomst, waar onze voorzitter namens het VHG ook enkele woorden heeft gesproken.

Wij zullen Tijmen missen en wij bedanken hem voor het vele dat hij voor het VHG heeft betekend.

Het bestuur.

Najaarsbijeenkomst 3 november 2021

We waren de hele dag te gast bij de Gezondheidsdienst voor Dieren  (Royal GD) in Deventer. Na de ontvangst van de 50 deelnemers met de coronacheck en de koffie was er eerst een Algemene Ledenvergadering.
Daarna opende Prof. dr. Ynte Hein Schukken, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer het wetenschappelijk deel van het programma. Hij vertelde ons over de historie van de Gezondheidsdienst en de Kloosterlanden, de historische grond waarop het gebouw van de gezondheidsdienst staat.

Vervolgens stond een lezing door Reimer Strikwerda, de auteur van het boek over 100 jaar Gezondheidsdienst op het programma. De afspraak hiervoor was 2 jaar geleden gemaakt, maar inmiddels was de spreker 80 geworden en had hij besloten geen lezingen meer te geven. De aanwezigen hebben evenwel genoten van zijn alternatief: de film “De bonte moet er uit”. Een propagandafilm uit de begintijd van de Gezondheidsdienst over een ziek jongetje met tbc en een vader die pas na de veel argumenten van dierenarts en huisarts bereid was de zieke koe de deur uit te doen.
Inmiddels stond de lunch klaar. Achtereenvolgens gingen er twee groepen mee met de rondleiding, terwijl de achtergebleven zich te goed deden aan soep, broodjes en kroketten.

Na de lunch was er een lezing door Dr. Floor Haalboom, Docent-onderzoeker medische geschiedenis, Departement medische ethiek, filosofie en medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Zij vertelde over wat zij in de kranten had aangetroffen over “Een ramp! De publieke perceptie van mond-en-klauwzeer in de jaren 1960 en  2001”.

 

Als laatste sprak Prof. dr. Arjan Stegeman, hoogleraar veterinaire epidemiologie, Departement Population Health Sciences, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
De titel van zijn lezing was De ziekte van Aujeszky: vaccinatie, koppelimmuniteit en eradicatie.

Beide lezingen werden gevolgd door de beantwoording van veel vragen en een levendige discussie.

Degenen die de rondleiding nog niet hadden gevolgd was er daarna nog gelegenheid. Ze konden zien hoe goed georganiseerd de dienst in elkaar zit, van het binnenkomen van het te onderzoeken materiaal tot het toezenden van de uitslag van het onderzoek aan de aanvrager.
Nadat er nog een drankje gedronken was, ging iedereen tevreden huiswaarts. Met veel dank aan de sprekers en aan de medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren voor hun bijdrage aan het slagen van deze dag.

Voor wie nog wat meer foto’s wil zien: Foto’s bijeenkomst 3-11-21

Afscheid van Jons Straatman

In de loop van 2020 was Jons Straatman als bestuurslid afgetreden na een bestuursperiode van 10 jaar. Het coronavirus verhinderde lange tijd een samenzijn waarin het bestuur afscheid van Jons kon nemen.
Maar op 5 oktober hebben we dat gedaan met een gezellig en heerlijk dinertje.

Met enkele prachtige atlassen werd Jons bedankt voor het vele werk dat hij voor het VHG gedaan heeft.
Zijn vrouw Bente kreeg bloemen voor al die uren die ze hem heeft moeten missen.

Jons is niet verloren voor het VHG, hij blijft actief bij Argos en in het bestuur van de WAHVM.

 

 

 

 

Onderscheiding voor onze voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Hein Schrama.

In een koets kwamen Hein Schrama en zijn vrouw op 26 april 2021 aan op het plein voor de R.K. kerk in Maurik. Daar wachtte naast familie en bekenden de burgemeester van de Gemeente Buren. Nadat de burgemeester veel waarderende woorden over Hein gesproken had, liet zij hem weten dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Thessa speldde haar man de versierselen op.

Hein kreeg de onderscheiding voor het vele werk dat hij in de R.K. Parochie deed en doet. Met daarnaast nogal wat verschillende functies in de samenleving, waaronder het voorzitterschap van het VHG.

Ook Veterinaire Historie : MKZ

Documentairereeks over Mond en Klauwzeer

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat mond-en-klauwzeer in Nederland uitbrak. De dierziekte sloeg toe op boerenbedrijven en leidde, naast een economische strop van drie miljard euro, tot het preventief ruimen van 270.000 -veelal gezonde- dieren. Deze documentaireserie onder de titel De Boerenrepubliek reconstrueert de MKZ-crisis.

Van de 4 afleveringen is de eerste op 22 maart uitgezonden. Wekelijks is er een aflevering te zien op maandag om 20.30 uur op NPO 2.  Alle afleveringen zijn ook te bekijken op De Boerenrepubliek op 2Doc.nl

Trefpunt Medische Geschiedenis

Het V.H.G. ondersteunde het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk  al met een bijdrage van 250 euro per jaar. Ook de KNMvD heeft een donatie van 250 euro toegezegd. Met deze gezamenlijke bijdrage van 500 euro participeren V.H.G. en KNMvD in het Trefpunt en kunnen ze gebruikmaken van een aantal faciliteiten.

Het kan een plaats zijn voor bijeenkomsten (mogelijkheid voor live-streaming), boekpresentaties en ontmoetingsplek voor werkgroepen.

Ook kunnen boeken en tijdschriften uit nalatenschappen bij Trefpunt op Urk worden afgeleverd.

Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk; E-mailadres Trefpunt: info@tmgn.nl

Archief