Op 1 september 2022 is Tijmen van de Vuurst overleden. Tijmen was vele jaren lid van het bestuur en penningmeester van het Veterinair Historisch Genootschap geweest. Bovendien was hij penningmeester van de WAHVM, onze wereldorganisatie. Hij kon vanwege ziekte al geruime tijd niet meer actief zijn in beide besturen.

Op 8 september was er een druk bezochte afscheidsbijeenkomst, waar onze voorzitter namens het VHG ook enkele woorden heeft gesproken.

Wij zullen Tijmen missen en wij bedanken hem voor het vele dat hij voor het VHG heeft betekend.

Het bestuur.