Datum: Woensdag 4 november 2015
Plaats: Het Heerenlogement , Markt 31  4112 JR te Beusichem
Thema: Zoöarcheologie en biogenetica: “ Hoe zwijgende bronnen spreken.”
Dagvoorzitter: drs . Rob Back

 

Ledenvergadering

drs. Hein J.  Schrama: De historie van de paardenmarkt te Beusichem.

Dr. Maaike Groot
, Vrije Universiteit Amsterdam /IPNA , Universiteit Bazel:
“Palaeopathologie: gezondheid en welzijn van dieren in het verleden.”

Annelise Binois-Roman, DVM and PhD candidate in zooarchaeology;
Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Equipe Archéologies environnnementales:
“To cut a long tail short….The gelding and docking of lambs in Europe:
a confrontation of archeological and historical sources.”

Marleen Felius, autonoom beeldend kunstenaar:
“Van schedelmeting tot DNA onderzoek.”  Classificatie van rundvee rassen.