Boeken

 

 1. Auteur: Teenstra
 2. Initialen Djurre
 3. Titel Zieke dieren zeggen niets, Sub titel Roman van een dierenarts
  4. Uitgever Luitingh Utrecht, ISBN 90 245 0905 x, aantal pagina’s 160, geïllustreerd met tekeningen van de schrijver, kleurenfoto op omslag,
  5. Flaptekst: Talloze bewoners in de grote stad, bijna evenveel huisdieren. Soms worden dieren ziek, zieke dieren zeggen niets. Toch luistert dierenarts Malting naar ze met eindeloos geduld. Met zijn grote handen lijkt hij op het eerste gezicht wat onhandig of zelfs ruw. Malting blijkt het hart echter op de rechte plaats te hebben, als hij zich bij nacht en ontij door de nauwe straten met eenrichtingsverkeer wringt om een hond met toevallen te helpen. Een gewonde zwaan uit het stadspark wordt binnen gedragen, een poes heeft moeite met de bevalling, een poedel heeft zijn kniebanden gescheurd.
  Na een lange dag ploeteren is Malting soms wat eenzaam. Vluchtige vriendinnen die hem hierin troosten blijven nooit lang. De een blijkt allergisch voor dieren, de ander plotseling voor het tumult van de praktijk. Maar Ineke blijft, hoewel ze zich in stilte blijft afvragen: van wie houdt hij het meest. Van mij, zijn racefiets of zijn dieren.
 1. Type boek Roman
 2. In welke tijd uitgegeven 1985
 3. welke plaats / regio Teenstra woonde in Rotterdam, maar in het boek is geen aanwijzing dat dat ook de stad is waarin het boek speelt.
 4. Patiënten-aanbod: kleine huisdieren, vnl. honden, katten en konijnen.
 5. Diergeneesmiddelen/ therapieën: Beschreven aandoeningen en behandelingen stemmen overeen met wat in latere jaren, tot in begin 21e eeuw, gebruikelijk was.
 6. (Resultaten van) bepaalde ingrepen.???
 7. Sociale status (verandering?) van de vee-/dierenarts.???
 8. (On)mondigheid van de eigenaar/veehouder. Eigenaren laten wel weten of ze met voorgestelde behandeling eens zijn.
 9. Geen informatie, ook niet indirect, geen luxe praktijk
 10. Algemeen met auto, maar ook op de fiets.
 11. Hoe ziet de ik-persoon/schrijver zich als dierenarts? ???
 12. Hoe schetst de schrijver het beeld van een dierenarts? ???
 13. Informatie over mens-dier relatie? Heeft zelf een hond, Steinbeck genaamd en drie katten. De laatsten slapen op bed.
 14. Geef enkele opvallende fragmenten / citaten /bijzonderheden uit het boek of artikel
  De grote lijnen in het boek zijn de persoonlijke situatie en belevenissen van Floris Malting. Afgewisseld met verhalen over patiënten, eigenaren, aandoeningen en behandelingen uit de praktijk.
  Persoonlijke verhaal. Hij heeft een mislukt huwelijk achter de rug, heeft nauwelijks contact met familie en ook niet met zijn dochter.  Hij is cynisch en heeft weinig vrienden. Hij heeft één trouwe vriend, Frits. Ontspanning vindt hij in fietstochten met die vriend. In de loop van het boek gaat hij op verzoek van zijn broer toch naar zijn oude vader en komt aan het eind van het boek zijn dochter, waar hij lang geen contact mee had, langs. Intussen groeit het contact tussen Floris en Ineke en gaan zij samen verder.
  Uit de praktijk. Een 7 weken oude pup uit een dierenwinkel met braken en diarree wordt opgenomen. Met medicijnen, vocht en warmte wordt het hondje beter maar eigenaar komt hem niet ophalen. Het hondje wordt geplaatst bij de oude Klaas die net zijn hond verloren heeft. Het hondje wordt naar Malting Floris genoemd.
  Rontgenfoto’s van een aangereden hond worden wel in eigen praktijk gemaakt maar voor een botreparatie en een knieoperatie wordt de hond doorgestuurd naar collega.
  Zelf doet Malting “plaskatoperaties”, hij heeft zich speciaal toegelegd op de urethrostomie en collega’s sturen ze ook aan hem door.
 • Schrijver