Boeken

ooststellingwerf

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de diergeneeskunde in de gemeente Ooststellingwerf.
Een historisch overzicht vanaf het moment dat de eerste gediplomeerde veearts zich vestigde in Ooststellingwerf.

  1. Auteurs: Adamse, Eggink
  2. Initialen Th.T. Adamse,  H. Eggink
  3. Titel De geschiedenis van de diergeneeskunde in Ooststellingwerf
  4. ISBN 978-90-9022766-5, 136 pagina’s, geïllustreerd met afbeeldingen en foto’s.Tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.Typografie en druk: Drukkerij Van der Meer Oosterwolde.
    Geen recensie aanwezig

Flaptekst:
Eggink Geboren 13 oktober 1928 te Dwingeloo. Na het behalen van het diploma 5-jarige Rijks H.B.S. te Meppel in 1946 begonnen met de studie Diergeneeskunde te Utrecht. Afgestudeerd in januari 1955. Daarna 2 jaar assistent in de praktijk te Haaksbergen. In 1957 gevestigd in Appelscha door overname van een deel van de praktijk van G.D. van der Werff. In 1959 geassocieerd met G.D. van der Werff en na diens vertrek naar Leeuwarden in 1963 verhuisd naar OosterwoldTh.T. Adamse. Geboren 1 september 1932 te Huizum. Na het behalen van het diploma 5-jarige gemeentelijke H.B.S. “Beeklaan” te Den Haag in 1951 begonnen met de studie Diergeneeskunde te Utrecht. Na het afstuderen in oktober 1959, vanaf 1 november 1959 als assistent werkzaam bij F.G. Boerrigter te Donkerbroek. In 1961 volgde de associatie en in 1963 de verhuizing naar Haulerwijk.

Inhoud:

6. Doelstelling:
Een onderzoek naar de ontwikkeling van de diergeneeskunde in de gemeente Ooststellingwerf. De gedachte dat zoveel wat heeft plaatsgevonden, verloren kan gaan wanneer het niet opgeschreven wordt, vormde de aanleiding tot dit historisch overzicht. De schrijvers hebben onderzoek gedaan vanaf het moment dat de eerste gediplomeerde veearts zich vestigde in Ooststellingwerf.
7. Uit 2008
8. Schrijvers beiden praktiserend dierenarts van 1957 tot 1993
9. Het boekje is geeft een overzicht van de ontwikkeling van de diergeneeskunde in de Zuid-Oosthoek van Friesland. Het begin is een historische beschrijving van het gebied en het landgebruik, vanaf 1800. De eerste rijksveearts dateert uit 1907. In 1961 waren er 2 associaties met elk 2 dierenartsen in verschillende woonplaatsen. In 1970 werd besloten tot 1 hoofdvestiging en het eindigt 1993 met een associatie van 8 dierenartsen. Ook de verschillende organisaties zoals de Gezondheidsdienst en de ontwikkeling daarin worden besproken.
Het is een verslag van 110 pagina’s over de vroege ontwikkeling van de diergeneeskunde en over de periode 1910 tot 1945.
De periode 1945-1970 beslaat 25 bladzijden en de periode 1970-1993 23 bladzijden.
Het zijn gedetailleerde beschrijvingen, met veel staatjes en aantallen.

10. Diergeneesmiddelen worden  nergens gespecificeerd.
11. (Resultaten van) bepaalde ingrepen – geen informatie.
12. Sociale status (verandering?) van de vee-/dierenarts – geen informatie.
13. (On)mondigheid van de eigenaar/veehouder – geen informatie.
14. Inkomsten – alleen wat de informatie uit de periode voor 1945, als sprake is van een jaarwedde van f 2000,00. Wel worden de kosten van het nieuwe praktijkgebouw besproken.
15. Mobiliteit – voor WOII op de motor en na de oorlog met de auto.
Berichten werden doorgegeven met briefjes en telefoontjes naar de adressen op de visite route. Later ging dat per semafoon.
16. Hoe ziet de ik-persoon/schrijver zich als dierenarts – geen informatie.
17. Hoe schetst de schrijver het beeld van een dierenarts– geen informatie.
18. Informatie over mens-dier relatie– geen informatie.

19. Geef enkele opvallende fragmenten / citaten uit het boek of artikel
Veepest, droes, miltvuur, schurft, schaapspokken en leverbot worden al in de periode vanaf 1800 genoemd. Vanaf 1880 was de controle op tbc van belang en vanaf 1942 verplichte tbc bestrijding.

1910-1945 was er werk genoeg, ook voor castreurs en veeverloskundigen. Het boekje besteedt ook aandacht aan medicatie, o.a. het effect van behandeling van MKZ.
1945-1970
Het werd steeds drukker met meer samenwerking en soms het waarnemen voor elkaar.
MKZ enting werd verplicht en Abortus Bang bestrijding. De medicatie veranderde door antibiotica.
1970-1993
De behandeling van Kleine Huisdieren werd meer gestructureerd en er kwam veel aandacht voor bedrijfsbegeleiding. Er was regelmatig onderling overleg en overleg met diverse instanties, bedrijfsvoorlichters en binnen de KNMvD.
Zowel de bedrijfsbegeleiding als de praktijkadministratie werden geautomatiseerd.
In 1974 werd een nieuw praktijkgebouw geopend.

 

 

 

  • Schrijver