Boeken

Een afscheidsgeschenk bij het beëindigen van Durks bijna 35 jarige loopbaan als veearts in Workum. Eén van zijn liefhebberijen: het maken van versjes.

  1. Van der Zee
  2. Durk
  3. Kwade droes en stille kolder
  4. In eigen beheer uitgegeven. Druk: Drukkerij Giethoorn, Meppel. 96 pagina’s. Omslag: Iberisch reliëf.
  5. Het voorwoord door Joop van der Zee-Mudde: Geen proefschrift, toch een boekje!

Een afscheidsgeschenk bij het beëindigen van Durks bijna 35 jarige loopbaan als veearts in Workum. Het leek me een aardig idee ook eens een andere, misschien onbekende kant ban Durk van der Zee te laten zien. Dit boekje geeft een beeld van één van zijn liefhebberijen: het maken van versjes. Dit spelen met woorden begon in zijn studententijd met het maken van grafschriften. Later, inde praktijk lagen de onderwerpen voor teksten voor het grijpen. Het boekje doet een greep uit een bonte verzameling van grafschriften en versjes over meer of minder serieuze zaken, veelal betrekking hebbend op de veterinaire praktijk of het boerenbedrijf. Veel liedjes zijn voor het voetlicht gebracht o.a. bij feestelijke gebeurtenissen van de K.N.M.v.D., zowel op landelijke congressen, als regionaal.

De meeste teksten zijn gemaakt op alom bekende wijzen, of de melodieën zijn ongevraagd geleend uit de cabarethoek (o.a. Wim Kan, Frans Halsema, Robert Long). Bij sommige Friese teksten zult u gemakkelijk melodieën uit het Frysk Lieteboek kunnen invullen.
Ik hoop, dat u plezier beleeft aan het lezen van de liedjes en dat u een goede herinnering bewaart aan de mens Durk van der Zee.

Inhoud.

  1. Omdat er geen duidelijke lijn in alle teksten zit, geeft de inhoud van dit boek wellicht de juiste handvatten.

Grafschriften

Overpeinzingen op het bûthúsbankje

Jaarcongres 1973 te Drachten

Jaarcongres 1983 te Leeuwarden: “HORA EST”.

15 jaar A.U.V. Cuyk 1984

Eeuwfeest afdeling Friesland 1986 te Drachten

125-jarig bestaan K.N.M.v.D

1987 in Nijmegen: “Mengelwerk”

Oanswylsel

Winterimpressies

 

  • Schrijver