Boeken

In dit boek vertelt Reitze Beintema zijn opmerkelijke levensverhaal. Hij werd geboren op het Friese platteland, als zoon van een boer. Hij beschrijft hoe hij opgroeit in de moeilijke dertiger jaren

 1. Beintema (pseudoniem voor ….?)
 2. Reitze (ook pseudoniem ?)
 3. In het Nederlands en in het Fries uitgegeven: Niet altijd brandewijn met rozijnen/ Net
 4. altyd brandewyn mei rezinen.
 5. Uitgeverij Elikser B.V. ISBN: 978 90 8954 432 2 344 pag.. Ter illustratie wat foto’s uit kennelijk familie archief
 6. Achterflap: In dit boek vertelt Reitze Beintema zijn opmerkelijke levensverhaal. Hij werd geboren op het Friese platteland, als zoon van een boer. Hij beschrijft hoe hij opgroeit in de moeilijke dertiger jaren en hoe hij in de oorlog onderdook om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Hij studeert voor veearts en doet veel ervaring op in de praktijk van zijn schoonvader. Levendig en boeiend vertelt hij wat een veearts op het Friese platteland alzo meemaakt. Een veearts is volgens hem iemand die problemen oplost en altijd handelt, nooit voor zaken opzij gaat. Na twaalf jaar doet hij zijn praktijk van de hand en komt in het bedrijfsleven terecht, bij Philips-Duphar, het bedrijf dat hem later in de richting van een internationale carrière duwt, in Australië. Samen met een aantal anderen pioniert hij bij het ontwikkelen van medicijnen voor vee en zijn ervaring als veearts komt hem daarbij zeer goed van pas. Dat het leven voor hem niet altijd even gemakkelijk is, beschrijft hij eveneens in dit boek.
 7. Geen recensies gevonden

Inhoud.

 1. Autobiografie
 2. Vanaf dertiger jaren tot begin eenentwintigste eeuw.
 3. Voornamelijk Friesland (jeugd en praktijk) en Australië (Philips Duphar).
 4. Praktijkverhalen gaan vooral over landbouwhuisdieren, met name koeien en schapen, ook varkens en paarden.
 5. De keizersnede deed zijn intrede, maar embryotomieen werden ook regelmatig gedaan.
 6. In de verhalen vooral successen geboekt.
 7. “een kleine notabele”.
 8. Gemiddeld respectvolle relatie tussen boeren en dierenarts
 9. Inkomsten waren kennelijk goed. Er kon een auto aangeschaft worden.
 10. Even een motor, al snel een auto.
 11. Een belangrijk deel van het boek behelst de tijd na de praktijkperiode van 12 jaar. Werkzaam bij Philip- Duphar wordt het opzetten van een nieuwe fabriek in Australië, met name voor de productie van een Bruceilose-vaccin uitgebreid beschreven. Het geeft een inkijk in de ontwikkelingen binnen de wereld van de farmaceutische industrie, ook internationaal, door de ogen van Reitze Beintema. Daarnaast ook aandacht voor het (agrarische) leven in Australië.
 12. Een dierenarts is vooral een “doener”, en dat zo goed mogelijk. Meerdere keren wordt ook aandacht besteed aan het nut van vastleggen en publiceren, vooral in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
 13. Proefdiergebruik staat nog in de kinderschoenen, en er is nog niets wettelijk vastgelegd (althans dat lijkt zo).
 14. Het stuk over Philips-Duphar is interessant om te lezen, maar niet in enkele citaten te vatten.

 

 

 • Schrijver