Boeken

Auteur:  Jan Reitsma
Uitgeverij: Pirola
Aantal pagina’s 267
Met illustraties
EAN 9789064559174

Uit een recensie:
Jan Reitsma (1948) is zijn leven lang werkzaam geweest als veearts. Samen met zijn vrouw runde hij een praktijk, waarbij hij zich toelegde op de het vee (koeien, paarden, schapen) en zijn vrouw op honden, katten en andere dieren die mensen in huis halen. Intussen is Reitsma gepensioneerd, wat hem niet belet om af en toe nog in te springen in de praktijk.
Wie zoveel werkervaring heeft, kan daar natuurlijk veel over vertellen en dat doet Reitsma ook, in het boek Nou je d’r toch zo mooi benne… dat als ondertitel heeft: ‘Over belevenissen in een dierenartsenpraktijk in Noord-Holland’.

Het zijn dit soort verhalen die Reitsma met smaak vertelt. Hij laat zoveel mogelijk facetten aan de orde komen, van verlossingen tot voorlichting aan boeren en van het gedoe (soms) met stagiaires tot de omgang met collega’s, die soms hartelijk was, maar sommigen hadden een verborgen agenda.

Nou je d’r toch zo mooi benne… is een toegankelijk boek: je hoeft geen voorkennis te hebben om het te kunnen volgen.
Boeiend is het hoofdstuk over het hoogwater in 1995, toen gevreesd werd voor dijkdoorbraken, bijvoorbeeld in Ochten. Niet alleen mensen moesten geëvacueerd worden, maar ook dieren.

 

Het boek is niet chronologisch geordend: Reitsma koos bij de indeling in hoofdstukken min of meer voor een thematische aanpak.

Door het hele boek heen zijn er foto’s opgenomen. Niet altijd in hetzelfde formaat, niet altijd van dezelfde kwaliteit en niet altijd voegen ze wat toe. Maar door de foto’s wordt Nou je d’r toch zo mooi benne… ook een bladerboek. Hier en daar is er een taalfout blijven zitten

Reitsma kan na meer dan veertig jaar terugkijken op een mooie loopbaan en je merkt uit het boek dat hij het werk met liefde heeft gedaan. Natuurlijk waren er ook veel lastige dingen, maar die leveren dan weer goede verhalen op. Zo’n boek lijkt me een mooie bezegeling van decennia werken op het boerenland.

  • Schrijver