Boeken

Praktijkanekdotes in 65 hoofdstukjes, sommige ultrakort, spelend in Limburg in het laatste kwart van de 20e eeuw.

 1. Rasenberg
 2. Rinus
 3. Van Boeren moet je Houden.
 4. Uitgegeven door Timoil Smetsers Combinatie. 1990.ISBN 90-71920-03-8. 96 pagina’s. zes zwart-foto illustraties, één omslag illustratie (tekening)
 5. ‘Als ik zou promoveren:

Export en mestoverschotten: je kunt zo langzamerhand wel stellen dat Nederland ‘drijft’ op de landbouw.
De hedendaagse boer is niet van gisteren.

De jeugd is milieubewust. Studenten worden niet meer  ontgroend.

…’

 1. Praktijkanekdotes in 65 hoofdstukjes, sommige ultrakort.
 2. Laatste kwart 20e eeuw
 3. Limburg
 4. Conform de tijd
 5. Idem (keizersnedes)
 6. Geen bijz
 7. Relativerend
 8. Kritisch op de dominantie van de boer.
 9. Geen bijz.
 10. Geen bijz
 11. Met de nodige zelfspot
 12. Idem
 13. Krijgt enige aandacht
 14. In mijn herinnering ligt bewaard
  Hoe de boer met zijn kar en zijn paard
  Tergend langzaam naar zijn koppel koeien sjokte
  Hij molk er zes, hij molk er tien
  Met de hand nog bovendien

Terwijl aan gene zijde van de sloot een stier woest bokte
Knieën knelden fors de emmer vast
En als die omviel was Leiden in last.
Want ach, dan had hij tien liter minder
Dat was een rib uit zijn lijf
Want die tien liter minder
Dat was een strop voor zijn bedrijf.

 

 • Schrijver