Boeken

Praktijk-anekdotes.  “alle fraaie uitspraken, mooie verhalen, bijzondere voorvallen die het werken in de praktijk zo’n extra glans geven

 1. Van Gulick
 2. Paul (P.P.J.M.)
 3. Veearts in de Peel
 4. In eigen beheer uitgegeven met tekeningen verzorgd door de heer Jos Thommassen, 84 pag. Concept, vormgeving en druk Bek Grafische Producties, Veghel, bek.nl.
 5. Tekst achterzijde: Paul van Gulick werd op 9 mei 1937 geboren te Veghel. Na de lagere school volgde hij het middelbare onderwijs aan het Mgr. Zwijsen College. Na het behalen van het diploma HBS-B vervulde hij zijn militaire dienstplicht, waarna hij in 1958 Diergeneeskunde ging studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1964 was deze studie voltooid en werd hij na een kort assistentschap in Oirschot door Harrie van Bommel, dierenarts te Gemert, uitgenodigd om in zijn praktijk te komen assisteren. Hij trouwde met Riny van der Werff en er werden 4 zonen geboren. In 1965 werd de maatschap voor dierenartsen te Gemert opgericht. De praktijk breidde zich enorm uit, mede door de grote aantallen dieren, die in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw werden gehouden. De maatschap groeide uit tot acht associés met ruimte voor nog vijf dierenartsen als assistent. Er kwamen voor dierenartsen mogelijkheden om zich op onderdelen van het beroep te bekwamen. Zo heeft Paul van Gulick zich toegelegd op de varkenshouderij in al zijn facetten. Na 19 jaar praktijkervaring is hij in 1983 gepromoveerd tot Doctor in de Diergeneeskunde op een proefschrift betreffende fokkerijzaken bij varkens. Naast een aantal functies in het sociaal en maatschappelijk leven heeft de schrijver een aantal activiteiten ontplooid op veterinair gebied. In 1993 heeft hij zich teruggetrokken uit de maatschap. Vanaf 1984 tot 2006 is hij adviseur geweest van Joosten Products bv te Weert. Een producent van melkpoeders en melkpoeder vervangende producten voor diervoeders. In deze functie bezocht hij frequent varkenshouderijbedrijven in vele landen. Ook daar heeft hij zijn veterinaire kennis en ervaring uitgedragen.
 6. Geen recensies.

 

INHOUD:

 

 1. Praktijk-anekdotes. Volgens het voorwoord “alle fraaie uitspraken, mooie verhalen, bijzondere voorvallen die het werken in de praktijk zo’n extra glans geven”.
 2. Tweede helft twintigste eeuw.
 3. Gemert e.o.
 4. Nadruk op landbouwhuisdieren (boeren!) en ook enkele gezelschapsdieren.

Het is een opsomming van korte anekdotes zonder chronologie, veel aandacht voor Brabants dialect en nadruk op de humor van situaties.

Als voorbeeld:

De hond 3.

De hond van de pastoor uit de Mortel was aangereden en had een gebroken poot. Jaap en ik hadden de poot gespalkt, en de hond werd beter. Van klerikale zijde zullen er ook wel enkele schietgebedjes aan te pas zijn gekomen, die de genezing voorspoedig hebben laten verlopen.

Volgens een oud principe van “Latijn betaalt Latijn niet” kreeg de pastoor geen rekening. Als compensatie kregen we van de pastoor ieder een fles wijn. De wijn was zo lekker, dat telkens als ik door de Mortel reed, ik uitkeek of ik de pastoor z’n hond ergens kon bespeuren.

Het heeft alleen maar geleid tot een boete voor te hard rijden door De Mortel.

 

 

 • Schrijver