Boeken

Het zieke kleine huisdier in de grote stad, dat is het onderwerp van dit originele boek van de Amsterdamse dierenarts Dr. J. Gajentaan, die er ervaringen met dieren en mensen in beschrijft.

 1. Gajentaan
 2. Jan (Johannes)
 3. Uitgeverij Andries Blitz, Amsterdam, eerste uitgave 1940 (Joodse uitgever, na WOII voortgezet door de weduwe van Andries Blitz) minstens 7 drukken, 232 pag., zonder afbeeldingen, op de omslag een illustratie van Jo Spier.
 4. Flaptekst 7e druk: Het zieke kleine huisdier in de grote stad, dat is het onderwerp van dit originele boek van de Amsterdamse dierenarts Dr. J. Gajentaan, die er ervaringen met dieren en mensen in beschrijft. Hond en kakatoe, kat en kanarie, papegaai, aap en wat al meer de genegenheid van mensen verworven heeft, passeren hier de revue met vele kwalen en kwaaltjes, die zo meestal deze dieren bezoeken. De schrijver geeft ons tevens een inzicht in vele problemen van de diergeneeskunde op een manier, die ook deze passages tot boeiende en spannende fragmenten maken en hij vergeet, met zijn geestige, open en objectieve kijk op dingen, dieren en mensen, de eigenaars der dieren in zijn verhaal geenszins. Dierenliefhebbers zullen smullen van deze roman van dieren en mensen, en zij, die zelf geen huisdieren bezitten, zullen er een nieuwe, onvermoede wereld van diepe, waarachtige gevoelens in zien.
 5. Op internet de nodige info over dit boek (uitsluitend antiquarisch te verkrijgen) en drie generaties J. Gajentaan (eerste twee dierenarts) te vinden.
 6. Het boek is in romanvorm geschreven waarbij praktijkvoorvallen de hoofdrol spelen. Opvallend is dat het verhaal verteld wordt  vanuit het perspectief van de assistente, Miep, de ik-figuur.
 7. Het speelt in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
 8. Praktijk is in Amsterdam.
 9. Het is een van de eerste kleine huisdieren praktijken in ons land; in die tijd kwamen zelfs aapjes op het spreekuur.
 10. Mogelijkheden van vaccinatie (hondenziekte b.v.) begonnen te komen, maar waren erg duur (wel 15 gulden).
 11. Er werd al van alles geopereerd, maar narcose, pijnbestrijding was nog erg primitief.
 12. De dierenarts was iemand met status en gezag.
 13. In dit boek wordt er goed naar eigenaren geluisterd, en worden (on)mogelijkheden van behandelingen overlegd! Opvallend is de vanzelfsprekendheid van mogelijkheden tot huisbezoek.
 14. Geen duidelijk beeld (consult 2 gulden) maar wel rekening houdend met de draagkracht van de eigenaar in voorkomende gevallen.
 15. Visites werden met de auto gedaan. Er was ook regelmatig overleg met de faculteit.
 16. De ik-persoon is dus de assistente, die de dierenarts heel hoog acht, maar wel de discussie aangaat als ze iets niet begrijpt.
 17. De dierenarts in dit boek is duidelijk de deskundige, waarbij het contact met patiënten en cliënten op een respectvolle manier plaatsvindt.
 18. Er wordt meelevend met de dieren omgegaan, mar de mens-dier relatie is de afgelopen 80 jaar weel veranderd.
 19. 161: Het overwinnen van de hondsdolheid is een roman, die tot de mooiste behoort in de geschiedenis van de mensheid. Een roman van leed, vertwijfeling en pijn. Maar ook van wetenschappelijke heldenmoed, doorzettingsvermogen en trotse victorie!
 20. Naast diergeneeskunde heeft Dr.J.Gajentaan zich beziggehouden op een aantal andere terreinen. Zo was hij van 1952-1959 de eerste Nederlandse TV-sinterklaas (en van 1950-1960 Sinterklaas van Amsterdam.

 

 

 • Schrijver