Boeken

Canon van de diergeneeskunde

Door een Commissie van het VHG is hard gewerkt aan de  Canon van de Diergeneeskunde.

Op initiatief van Medisch Uitgeverij DCHG te Haarlem werd  de Canon geschreven door de Commissieleden en externe deskundigen. Vijftig vensters vatten de gehele vaderlandse diergeneeskunde samen. Een unieke gelegenhied om in één boek een indruk te krijgen van de vaderlandse geschiedenis van de diergeneeskunde. In totaal hebben meer dan 20 (gast)schrijvers een bijdrage geleverd.

De Redactie Commissie bestond uit:

Prof. Dr. P. Koolmees
Prof. Dr. A. Rijnberk
Mw. B. Aarts
Dr. J. Berns
Drs E.J.Tjalsma

De Canon is op 5 november 2014 gepresenteerd op de Jubileumbijeenkomst van het VHG

Bestellen:

Dit boek is uitverkocht.

Tussen Boer en Burger

€ 45,00
Diergeneeskunde in Nederland en de overzeese gebiedsdelen, 1925-1950.
Eindredacteur E.P.Oldenkamp. Erasmus Publishing.(2007).
Een omvangrijk veterinair historisch werk waaraan ruim 10 jaar is gewerkt.

 

Opmerkelijke objecten

Het boekje omvat een honderdtal prachtige foto’s van objecten en platen alsmede historische foto’s met begeleidende tekst. Het is samengesteld door Peter Koolmees, conservator van het Museum Diergeneeskunde en Charlotte Hartong, assistent-censervator.

Voor de prijs van slechts € 10,=, exclusief verzendkosten ad € 4,35, kunt u in het bezit komen van dit unieke boekje in full color! Het is te bestellen bij Rob Back Rob.back28@kpnmail.nl

Door het ROZEMONDFONDS gesponsord:

 Van Remedien tegen siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics.

Achter deze titel gaat een boek over boeken schuil. Over honderddertig boeken, die de auteur Erik Jan Tjalsma in de afgelopen decennia verzamelde.
“Een reis door de geschiedenis van de diergeneeskunde en de rijkunst, aan de hand van 130 boeken uit mijn boekenkast” zoals ons voormalige bestuurslid Erik Jan zelf zegt.

 

Archief