Boeken

Jacob Roos

Robert Back,

Leven en werk van dierenarts prof. dr. Jacob Roos (1887-1942). Slachtoffer van de Holocaust (Utrecht 2023)

Het boek is per mail te bestellen via info@veterinaryhistory.nl

 Kosten € 25,00 euro excl. € 4,55 verzendkosten.

Jacob Roos

Leven en werk van
Gerrit de Hoog

Gijs Jonkers, Peter Koolmees & Erik Jan Tjalsma,

Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812). De eerste gepromoveerde veearts van Nederland

(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022).

Voor meer informatie: Leven en werk van Gerrit de Hoog.pdf

 

Alexander Numan en de Algemene Veterinaire Ziektekunde.

 

Bert Nederbragt,

Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde. Een collegedictaat uit 1824 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022). 

Voor meer informatie: Alexander Numan en de Algemene Veterinaire Ziektekunde
Preview: Alexander Numan preview

 

 

Canon van de diergeneeskunde

Door een Commissie van het VHG is hard gewerkt aan de  Canon van de Diergeneeskunde.

Op initiatief van Medisch Uitgeverij DCHG te Haarlem werd  de Canon geschreven door de Commissieleden en externe deskundigen. Vijftig vensters vatten de gehele vaderlandse diergeneeskunde samen. Een unieke gelegenhied om in één boek een indruk te krijgen van de vaderlandse geschiedenis van de diergeneeskunde. In totaal hebben meer dan 20 (gast)schrijvers een bijdrage geleverd.

De Redactie Commissie bestond uit:

Prof. Dr. P. Koolmees
Prof. Dr. A. Rijnberk
Mw. B. Aarts
Dr. J. Berns
Drs E.J.Tjalsma

De Canon is op 5 november 2014 gepresenteerd op de Jubileumbijeenkomst van het VHG

Bestellen:

Dit boek is uitverkocht.

Tussen Boer en Burger

€ 25,00  (plus verzendkosten)
Diergeneeskunde in Nederland en de overzeese gebiedsdelen, 1925-1950.
Eindredacteur E.P.Oldenkamp. Erasmus Publishing.(2007).
Een omvangrijk veterinair historisch werk waaraan ruim 10 jaar is gewerkt.

Het boek is te bestellen via info@veterinaryhistory.nl .

 

 

Opmerkelijke objecten

Het boekje omvat een honderdtal prachtige foto’s van objecten en platen alsmede historische foto’s met begeleidende tekst. Het is samengesteld door Peter Koolmees, conservator van het Museum Diergeneeskunde en Charlotte Hartong, assistent-censervator.

Kosten: € 10,=, plus verzendkosten ad € 7,65
Het boek is te bestellen via info@veterinaryhistory.nl .

 

Het is te bestellen door een berichtje te sturen aan info@veterinaryhistory.nl

Door het ROZEMONDFONDS gesponsord:

 Van Remedien tegen siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics.

Achter deze titel gaat een boek over boeken schuil. Over honderddertig boeken, die de auteur Erik Jan Tjalsma in de afgelopen decennia verzamelde.
“Een reis door de geschiedenis van de diergeneeskunde en de rijkunst, aan de hand van 130 boeken uit mijn boekenkast” zoals ons voormalige bestuurslid Erik Jan zelf zegt.

 

Archief