Cahiers

In CAHIERS worden resultaten van veterinair- historische studies gepresenteerd. Het gaat hierbij om bijdragen die té omvangrijk zijn om in het VHG bulletin Argos te worden opgenomen. De onderstaande publicaties zijn te bestellen via info@veterinaryhistory.nl onder vermelding van titel publicatie en aantal. De genoemde bedragen worden verhoogd met 4,85 euro verzendkosten.

Na betaling van het bedrag op IBAN: NL38INGB0000581045 t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap zal het cahier per post worden toegezonden.

Op 13 april 2022 zijn twee nieuwe cahiers uitgebracht:

Parlementaire Enquête omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee in de negentiende eeuw.

Rob Back,
Cahier 8 van het Veterinair Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap, 2021).  € 10,00 (hard cover € 15,00)

Paardenarts en bacterioloog. Een biografie van r. Cornelis Anthonie van Dorssen (1907-1988).

Dick Groothuis:
Cahier 9 van het Veterinair Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap, 2022).  € 8,00 (hard cover € 13,00)

NR 1 Het rundvee in de Nederlandse Huismansliteratuur;
Volksdiergeneeskunde in de 18e eeuw.

R. Strikwerda (1997).
€ 5,00

NR 2 The origins of veterinary schools in Europe – a comparative view.

Edited by A. Mathijsen (1997).
€ 5,00

Toeganspoort en hoofdgebouw Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort te Parijs (gesticht in 1766)

Hoofdgebouw ’s Rijks veeartsenijschool te Utrecht anno 1900

NR 3 Herinneringen van de oud-hoogleraren Beijers, Ten Thije en Seekles.     Uitverkocht

Geïnterviewd  door prof. dr S.R. Numans en dr. R. Schuursma.
Bewerkt door A.Mathijsen. (1999)

NR 4 Cahier uitgegeven bij de herdenking van de 150ste sterfdag van Professor Dr. Alexander Numan

€ 3,00
27 september 2002 (2002).

NR 5 Receptenboek om paarden te genezen (1697)

€ 10,00
Dirk van Bronckhorst van Weerdenburg. Uitgave gereed gemaakt en van een inleiding en registers voorzien door dr. J.B. Berns (2006)

Nr 6. Prof. Dr. Theodorus Hendricus Mac Gillavry (1835-1921).

€ 9,00
Het leven en werk van de oud-directeur van ’s Rijksveeartsenijschool enoud-hoogleraar in Leiden door drs. F.X.M.M. Cremers. (2016)

Nr 7. Het professionele leven van Prof. Albert van der Schaaf (1905-1985).

€ 9,75
door Dr. G. F. de Boer. (2016)
Dit cahier is uitverkocht.

 De Afdeling Gelderland van de Maatschappij voor Diergeneeskunde.    

€ 7,50
(1870-2003) “Opgaan, blinken en verzinken”
Auteur C. D.W.König (2010)

“Historiae medicinae veterinariae”

€ 15.00
Een kleurrijke uitgave van veterinaire ansichtkaarten

Archief