Cahiers

In CAHIERS worden resultaten van veterinair- historische studies gepresenteerd. Het gaat hierbij om bijdragen die té omvangrijk zijn om in het VHG bulletin Argos te worden opgenomen. De onderstaande publicaties zijn te bestellen bij de penningmeester (vandevuurst@wxs.nl) onder vermelding van titel publicatie en aantal, na betaling op banknummer 58.10.45 t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap.
Kosten exclusief verzendkosten.

NR 1 Het rundvee in de Nederlandse Huismansliteratuur;
Volksdiergeneeskunde in de 18e eeuw.

R. Strikwerda (1997).
€ 5,00

NR 2 The origins of veterinary schools in Europe – a comparative view.

Edited by A. Mathijsen (1997).
€ 5,00

Toeganspoort en hoofdgebouw Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort te Parijs (gesticht in 1766)

Hoofdgebouw ’s Rijks veeartsenijschool te Utrecht anno 1900

NR 3 Herinneringen van de oud-hoogleraren Beijers, Ten Thije en Seekles.     Uitverkocht

Geïnterviewd  door prof. dr S.R. Numans en dr. R. Schuursma.
Bewerkt door A.Mathijsen. (1999)

NR 4 Cahier uitgegeven bij de herdenking van de 150ste sterfdag van Professor Dr. Alexander Numan

€ 3,00
27 september 2002 (2002).

NR 5 Receptenboek om paarden te genezen (1697)

€ 10,00
Dirk van Bronckhorst van Weerdenburg. Uitgave gereed gemaakt en van een inleiding en registers voorzien door dr. J.B. Berns (2006)

Nr 6. Prof. Dr. Theodorus Hendricus Mac Gillavry (1835-1921).

€ 8,75
Het leven en werk van de oud-directeur van ’s Rijksveeartsenijschool enoud-hoogleraar in Leiden door drs. F.X.M.M. Cremers. (2016)

Nr 7. Het professionele leven van Prof. Albert van der Schaaf (1905-1985).

€ 9,75
door Dr. G. F. de Boer. (2016)
Dit cahier is uitverkocht.

 De Afdeling Gelderland van de Maatschappij voor Diergeneeskunde.    

€ 7,50
(1870-2003) “Opgaan, blinken en verzinken”
Auteur C. D.W.König (2010)

“Historiae medicinae veterinariae”

€ 15.00
Een kleurrijke uitgave van veterinaire ansichtkaarten

Archief