Kort jaarverslag Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, afdeling Diergeneeskunde te Urk

In de eerste helft van 2021 is een gebruikersovereenkomst tot stand gekomen tussen het TMGN, het Veterinair Historisch Genootschap en de KNMvD. Via de kanalen van deze gremia zijn oproepen gedaan om oude veterinaire boeken, archieven etc te doneren aan het Trefpunt. In de loop van het jaar is hieraan steeds meer gehoor gegeven.
De complete gebundelde uitgaven van het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde vanaf 1886 tot en met alle banden van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde tot 1987 maken deel uit van de collectie op Urk. In het tweede deel van het jaar begon de bekendheid voor het Trefpunt langzaam op gang te komen: reeds vijf donaties hebben plaats gevonden. Een mooie aanwinst is de complete serie Veterinaire Almanakken tot 1925. Verder bevat de afdeling Veterinaire Geschiedenis nu steeds meer standaardwerken (Van Gildestein naar Uithof, Boer&Burger, Een eeuw diergeneeskundig onderwijs etc. etc) en andere werken op dit gebied. Ook de planken voor boeken van diverse veterinaire disciplines raken steeds voller met (oude) veterinaire handboeken, waarbij bijvoorbeeld Wester en Hutyra & Marek niet ontbreken. Langzaam begint de afdeling diergeneeskunde van het Trefpunt gestalte te krijgen.
Naast het verwerven van boeken fungeert het TMGN zoals de naam al aangeeft als ontmoetings- en vergadercentrum. Het VHG heeft dan ook, vanwege de coronamaatregelen, haar voorjaarsbijeenkomst via live-stream vanuit het Trefpunt op Urk gehouden.

December 2021
Erik Jan Tjalsma, Curator diergeneeskunde TMGN