Kort jaarverslag 2022 Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.

Afgelopen jaar (2022) heeft de curator  weer van diverse collega’s veel oude (studie) boeken mogen ontvangen waardoor de collectie zo langzamerhand een representatief beeld van de literatuur in het veterinaire onderwijs geeft. Enkele voorbeelden uit het grote aanbod: de originele onderwijsdictaten van Verloskunde van Van der Kaay, de driedelige uitgave van Het Paardenboek van Quadekker en enkele notitieboekjes van practici tijdens hun studie en uit hun praktijk..                                                                                                                                                                                                                              Naar aanleiding van een curatorendag is het selectiebeleid meer omgebogen richting Nederlandstalige literatuur, dictaten en tijdschriften. Hiertoe is in november dan ook een oproep geplaatst in het TvD. Als gevolg van deze oproep wordt de reeks TvD, die al tot 1987 compleet was, nu tot in de jaren 2000 aangevuld.

Op veterinair gebied zijn er het afgelopen jaar drie presentaties gehouden op of over het Trefpunt: één door ondergetekende over het boek van De Hoog ( ‘Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1912). De eerst gepromoveerde veearts van Nederland’, Amsterdam 2022) en één door prof. dr. P.A. Koolmees getiteld: ‘De geschiedenis van zoönosen’. En op de 27ste Veterinaire Informatiedag voor Seniordierenartsen van de KNMvD heeft Tjalsma een zeer korte inleiding gehouden over het TMGN. Tenslotte heeft de curator enkele rondleidingen gegeven aan individuele collega’s.

januari 2023
Erik Jan Tjalsma, Curator diergeneeskunde TMGN