De excursie naar Edinburgh vond plaats van 9-11 mei 2017. Er waren  23 deelnemers.

De V.H.G. groep in de hal van de Royal  (Dick) School of Veterinary Studies in Edinburgh, rondom het standbeeld van William Dick, de oprichter van deze faculteit.

De Royal Dick School of Veterinary Studies is in 1823 door William Dick opgericht aan de Clyde Street in het centrum van het huidige Edinburg. In 1916 verhuisde de school naar Summerhall aan de zuidkant van de stad op de overgang van stad naar platteland. Heel recent, in 2011, verhuisde de opleiding opnieuw naar een brandnieuwe locatie voorbij de huidige stadsgrens. De faculteitsgebouwen zien er prachtig uit. Op een heel bijzondere manier zijn saillante delen van de vorige vestiging in Summerhall in de nieuwbouw verwerkt. Een team van historisch geïnteresseerde collega’s zal ons vertellen over de geschiedenis van de opleiding. We krijgen een uitgebreide rondleiding, die wordt afgesloten door een lunch.
Op het programma stonden een bezoek aan de universiteitsbibliotheek, waar zich een bijzondere verzameling veterinaire boeken bevindt. Clyde Street wordt bezocht en het geboortehuis van William Dick. De tweede dag was er een bezoek aan de faculteit. Beide dagen worden afgesloten met een bezoek aan een pub en een diner op een bijzondere locatie. De laatste dag was er een bezoek aan Surgeon’s Hall waar een rondleiding gegeven werd over de geschiedenis van de behandeling van oorlogsverwondingen. Voor ons interessant, want wat voor de mens geldt, geldt evenzeer voor het bij oorlogshandelingen betrokken dier. Hierna kon ieder voor zich de stad in gaan.