Bestuur

Voorzitter
drs. H.J. Schrama

Secretaris en ledenadministratie
mw. drs. H.K. Hadderingh
info@veterinaryhistory.nl

Penningmeester
drs. C.H.L. Sijssens
penningmeester@veterinaryhistory.nl

Bestuurslid
mw. drs. A. Kooper

Bestuurslid
mw. drs. M.A.M.H. de Groot

Adviserend Lid
Prof. dr. P.A. Koolmees

Leden

Op 1 mei 2022 had het VHG 255 leden in Nederland. Daarnaast waren er, naast de Diergeneeskundige Studentenkring 7 student – leden. Het aantal buitenlandse leden was 16, voor het grootste deel in België.

Onze Ereleden:

Prof. dr. P.A. Koolmees is bij de Algemene Ledenvergadering in november 2014 benoemd tot Erelid vanwege zijn verdiensten in de voorgaande 25 jaar.

Bij de Algemene Ledenvergadering in november 2015 is drs. R. Back door de vergadering benoemd tot Erelid vanwege zijn inspanningen als voorzitter van het VHG.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2019  benoemde de vergadering dr. J.B. Berns tot Erelid van het VHG.

Het VHG lid Prof. Dr. Peter Bols heeft op donderdag 28 maart 2019 de eervolle Sarton medaille uitgereikt gekregen door de Universiteit van Gent. Hij volgt hiermee Prof. Dr. Peter Koolmees op die deze medaille in 1999 kreeg uitgereikt.

Archief