Lid worden

Allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de diergeneeskunde kunnen als lid tot het VHG toetreden. Leden van het VHG ontvangen Argos gratis. Het is ook mogelijk alleen een abonnement op het bulletin ARGOS te nemen.

Prijzen

Contributie VHG, inclusief 2 x Argos, € 35,00 per jaar
Contributie voor studenten, inclusief Argos, € 10,00 per jaar
Abonnement op Argos, € 25,00 per jaar
Contributie VHG buiten Nederland, € 40,00 per jaar
Abonnement op Argos buiten Nederland, € 30,00 per jaar

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Indien men later in het jaar lid wordt ontvangt men de reeds in dat jaar verschenen aflevering( en) van ARGOS.

Aanmelden bij de penningmeester

penningmeester@veterinaryhistory.nl

De betaling van de contributie kan geschieden na ontvangst van de contributie nota. Het afgeven van een machtiging heeft de voorkeur!

Banknummer ING 58.10.45 t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap
IBAN: NL38INGB0000581045
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel 40481452.

Reeds verschenen nummers van Argos en Cahiers, welke nog voorradig zijn, kunnen bij het secretariaat besteld worden.

Archief