Datum: 16 april 2014
Plaats: Nijkerk


Prof. dr. Petra J.E.M. van Dam
is ecologisch historicus en houdt zich bezig met de relatie mens-dier-landschap. Zij is als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen en het International Research Institute CLUE van de Vrije Universiteit te Amsterdam:
‘De geschiedenis van het duinkonijn als voorbeeld van ecologische geschiedenis’.

Ing. Anne-Marie T.M. Oudejans, schrijfster van het boek Categorie één. Dierlijk afvalverwerking door de eeuwen heen: ‘Van Miltvuurbosje via destructie naar animal rendering’.

Dr. Boyd R. Berends is als docent-onderzoeker verbonden aan de Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Institute for Risk  Assessment Sciences, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht:
‘De recente geschiedenis van Veterinaire Milieukunde in Nederland’.