Thema: One Health, verleden en heden

Prof.dr.P. Zwart, emeritus hoogleraar Veterinaire Pathologie, bijzondere dieren,
‘Vogels  en reptielen hebben gemeenschappelijke aspecten.’

Prof.dr.G.J.J. van Doornum, emeritus bijzonder hoogleraar Klinische Virologie bij het Erasmus MC te Rotterdam
‘Schets van de geschiedenis van de klinische (humane) virologie in Nederland.’

Mevrouw A. Floor Haalboom MA, promovenda bij het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en -filosofie, Universiteit Utrecht,
‘Zoonosen in historisch perspectief: wat kunnen we leren van strubbelingen rond Salmonella en veevoer in Nederland (1959- 1978)?’