De voorjaarsbijeenkomst wordt in Utrecht gehouden op woensdag 12 april. De bijeenkomst zal plaats vinden in de collegezaal van  het Departement Gezondheidszorg Paard, Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 114, 3584 CM Utrecht. Wij verwelkomen u graag vanaf 10:00 uur. De bijeenkomst begint om 10.30 met een Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een programma onder de titel: Koloniale geschiedenis van de faculteit Diergeneeskunde

Aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst kan door overmaken van  € 32,50 voor leden, € 37,50 voor niet-leden  en voor studenten € 10,00  op bankrekeningnummer IBAN: NL38 INGB 0000 581 045  t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap.
Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 2 april.

DAGPROGRAMMA
10.00 uur:       Ontvangst met koffie
10.30 uur:       67ste Algemene ledenvergadering van het Veterinair Historisch Genootschap
11.15 uur        Drs. Frans X. Cremers, seniordierenarts te Voorschoten
Uit vroegere jaren: Als je maar lang genoeg leeft, word je vanzelf “historie”! Werken bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut Rotterdam (1963-1968)
11.45 uur:      Prof. dr. Leen Dorsman, emeritus hoogleraar “Universiteitsgeschiedenis”, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
Rekenschap geven. Een nota over het koloniale verleden van de Universiteit Utrecht

12.30 uur:       Lunch

13.30 uur:      Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar “Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context”, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
De koloniale geschiedenis van de faculteit Diergeneeskunde. Een inventariserend vooronderzoek
14.15 uur:      Drs. Chris Polanen, dierenarts en schrijver. Dierenartsenpraktijk Polanen, Amsterdam Zuidoost
Ervaringen van een Surinaamse dierenarts in Nederland

15.00 uur:       Discussie
15.30 uur:      Mogelijkheid om een gesigneerde roman van Chris Polanen aan te schaffen
15.30 uur:       Drankjes
16.30 uur:       Sluiting