De voorjaarsbijeenkomst 2023 werd in Utrecht gehouden op woensdag 12 april in de collegezaal van  het Departement Gezondheidszorg Paard, Faculteit Diergeneeskunde. De bijeenkomst begon met een Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een programma onder de titel: Koloniale geschiedenis van de faculteit Diergeneeskunde

PROGRAMMA
Drs. Frans X. Cremers, senior-dierenarts te Voorschoten
Uit vroegere jaren: Als je maar lang genoeg leeft, word je vanzelf “historie”! Werken bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut Rotterdam (1963-1968)

Prof. dr. Leen Dorsman, emeritus hoogleraar “Universiteitsgeschiedenis”, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
Rekenschap geven. Een nota over het koloniale verleden van de Universiteit Utrecht

 

Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar “Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context”, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
De koloniale geschiedenis van de faculteit Diergeneeskunde. Een inventariserend vooronderzoek

Drs. Chris Polanen, dierenarts en schrijver. Dierenartsenpraktijk Polanen, Amsterdam Zuidoost
Ervaringen van een Surinaamse dierenarts in Nederland