Welkom bij het VHG

Het Veterinair Historisch Genootschap (VHG) is op 27 oktober 1989 te Utrecht opgericht met het doel:
de wetenschap van de geschiedenis van de diergeneeskunde te bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de diergeneeskunde kunnen als lid tot het VHG toetreden. (zie Lid worden)

AANKOMEND BIJEENKOMST

46ste WAHVM congres 2024 in León Spanje

Het 46ste WAHVM congres zal plaatsvinden van 18 tot 22 september 2024  in León het Noordwesten van Spanje. Een voorlopig programma is inmiddels bekend: Congress WAHVM 2024 Meer informatie staat op...

Lees meer

ONZE ACTIVITEITEN

Bijeenkomsten

Het houden van een voorjaars- en najaarsbijeenkomst met voordrachten van leden en /of genodigden; Niet alleen worden deze bijeenkomsten centraal in Utrecht gehouden (meestal op de faculteit Diergeneeskunde), maar ook in den lande op locaties die vaak gelieerd zijn aan de (veterinaire) geschiedenis.

Excursies

Het organiseren van excursies.Er zijn o.a. excursies geweest naar Parijs, Kopenhagen, Berlijn en Edinburgh, waarbij veterinaire faculteiten en medische musea werden bezocht. In 2019 was er een meerdaagse excursie naar de museale en onderwijscollectie van de Faculteit en het Museum Diergeneeskunde.

Argos

Het uitgeven van het tweemaal per jaar verschijnend wetenschappelijk bulletin ARGOS. Hierin worden de resultaten van veterinair- historisch onderzoek en andere relevante informatie uit binnen- en buitenland gepubliceerd.

Cahiers

Door het uitgeven van CAHIERS, waarin de resultaten van veterinair- historische studies worden gepresenteerd. Het gaat hierbij om bijdragen die té omvangrijk zijn om in Argos te worden opgenomen.(zie Cahiers)

Onderwijs bevorderen

Het Genootschap heeft zich sedert de oprichting ingespannen het onderwijs in de veterinaire geschiedenis te bevorderen.

museum diergeneeskunde

Het V.H.G. is vertegenwoordigd in de Museum Commissie van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. In die commissie worden de activiteiten van het Museum Diergeneeskunde gecoördineerd.

ONS NIEUWS

Contact

U kunt contact maken met het VHG via het secretariaat:

Mw. drs. H. Hadderingh
IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
Tel.: 0343 575663
Emailadres V.H.G. : info@veterinaryhistory.nl