Drs. A.H.H.M. Mathijsenfonds

A.H.H.M. (Guus) Mathijsen is in januari 2017 overleden. Hij was erelid van het VHG en erelid van de WAHVM

Guus  stond aan de wieg van het VHG en was vanaf de eerste uitgave decennialang redacteur van Argos. Guus heeft de veterinaire geschiedenis in Nederland mede  ontwikkeld en dwong ook in het buitenland respect af vanwege zijn encyclopedische kennis.

Archief