Drs. A.H.H.M. Mathijsenfonds

Op 11 januari 2017 overleed ons erelid Guus Mathijsen.

Als secretaris van de redactiecommissie was hij betrokken bij de uitgave van het prachtige gedenkboek Van Gildestein naar Uithof. Dit boek verscheen ter gelegenheid van 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht, uitgegeven in 1971 en het tweede deel in 1981.

In 1989 werd het Veterinair Historisch Genootschap opgericht met het bulletin Argos. Guus Mathijsen was vanaf het begin vele jaren secretaris van het VHG en gedurende 20 jaar lid van de redactie van Argos met veel vakkennis, interesse en toewijding. Hij was de verpersoonlijking van een wandelende encyclopedie.

Ook internationaal was Guus Matthijsen zeer actief. Het 26e internationale congres van de World Association for the History of Veterinary Medicine werd in 1993 in Amersfoort gehouden. Guus speelde als secretaris van het organiserend comité een belangrijke rol. Vanaf dit congres was hij 7 jaar voorzitter van de WAHVM.

Uit de gelden van zijn nalatenschap is het Mathijsenfonds gevormd. Dit fonds dient ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek met doelstellingen die overeenkomen met die van het VHG.

Archief