“Het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland wil een ontmoetingsplaats én werkplek zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis. Het bevat de grootste buiten-universitaire verzameling boeken welke als bron kunnen dienen voor de studie van de geschiedenis van de genees-kunde en gezondheidszorg, in het bijzonder in Nederland. Naast de mogelijkheid om de bibliotheek te raadplegen is er accommodatie en zijn er faciliteiten voor onderzoek en bijeenkomsten. Omdat het Trefpunt geheel op vrijwilligers draait, wordt er van bezoekers een grote mate van zelfredzaamheid gevraagd. Het Trefpunt is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME)”. Prof. Dr. M. van Lieburg, hoogleraar medische geschiedenis, zal ons ontvangen en rondleiden. Na de lunch aldaar zullen  de deelnemers een korte ‘Ginkiestocht’ (stegentocht) op Urk volgen geleid door een geboren Urker. Kosten zijn nog niet bekend.

In 2017 is er in een aantal TV-uitzendingen van Ria Bremer aandacht besteed aan de activiteiten in het Trefpunt.

Zie: http://pers.avrotros.nl/de-anatomische-les-met-ria-bremer/