Doelstelling

te Door iet Veterinair Historisch Genootschap (VHG) is op 27 oktober 1989 te Utrecht opgericht met het doel: de wetenschap van de geschiedenis van de diergeneeskunde te bevorderen in de ruimste zin van het woord. (art. 3, lid 1 van de Statuten van het VHG).

Het Genootschap tracht het doel te bereiken door middel van de volgende activiteiten:

  • Het houden van een voorjaars- en najaarsbijeenkomst met voordrachten van leden en /of genodigden; Niet alleen worden deze bijeenkomsten centraal in Utrecht gehouden (meestal op de faculteit Diergeneeskunde), maar ook in den lande op locaties die vaak gelieerd zijn aan de (veterinaire) geschiedenis.
  • Het organiseren van excursies.Er zijn o.a. excursies geweest naar Parijs, Kopenhagen, Berlijn en Edinburgh, waarbij veterinaire faculteiten en medische musea werden bezocht. In 2019 was er een meerdaagse excursie naar de museale en onderwijscollectie van de Faculteit en het Museum Diergeneeskunde.
  • Het uitgeven van het tweemaal per jaar verschijnend bulletin ARGOS. Hierin worden de resultaten van veterinair- historisch onderzoek en andere relevante informatie uit  binnen- en buitenland gepubliceerd.
  • Door het uitgeven van CAHIERS, waarin de resultaten van veterinair- historische studies worden gepresenteerd. Het gaat hierbij om bijdragen die té omvangrijk zijn om in Argos te worden opgenomen.(zie Cahiers)
  • Het Genootschap heeft zich sedert de oprichting ingespannen het onderwijs in de veterinaire geschiedenis te bevorderen.
  • Het V.H.G. is vertegenwoordigd in de Museum Commissie van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. In die commissie worden de activiteiten van het Museum Diergeneeskunde gecoördineerd.
  • Door in werkgroepen een deelgebied te onderzoeken. Zo is er de werkgroep Tropische diergeneeskunde en de werkgroep Oral History. Die laatste werkgroep inventariseert door middel van interviews met dierenartsen de diergeneeskunde in een bepaalde periode met als doel het uitbrengen van een boek over de betreffende periode.

Archief