Passend bij het thema van deze dag vond de bijeenkomst plaats in de collegezaal van het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Na de algemene ledenvergadering volgden de lezingen over de Geschiedenis van de Geneeskunde van Gezelschapsdieren.

Prof. dr. Ad. Rijnberk, emeritus hoogleraar “Interne geneeskunde van gezelschapsdieren, in het bijzonder de endocrinologie en de voortplanting van het vrouwelijke dier”. Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Wording van de Geneeskunde van Gezelschapsdieren  Enkele bepalende ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw   

 

Lunch. 

Drs. Erik Jan Tjalsma, dierenarts te Emmeloord
De ontstaansgeschiedenis van buitenuniversitaire specialistische klinieken voor gezelschapsdieren

Dr. Sjeng Lumeij, specialist “Inwendige ziekten bij gezelschapsdieren (n.p.), avian medicine and surgery (n.p.) en wildlife population health” (n.p.)
De ontwikkeling van de geneeskunde van vogels en bijzondere dieren

 

 

Afscheid van redactieleden van Argos, Bulletin van het Veterinair Historisch Genootschap.
Redactielid Rommes werd bedankt met een mooi boek over Frans Hals.
Daarna volgde het aanbieden van het door Erik Jan Tjalsma samengestelde Liber Amicorum aan Peter Koolmees.

             

 

 

 

 

.