WAHVM

World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM)

Het wereldverbond voor de geschiedenis van de diergeneeskunde.

De doelstellingen van het WAHVM zijn:

  • Het samenbrengen van mensen met een interesse in de geschiedenis van de diergeneeskunde.
  • Onderzoek stimuleren op het gebied van veterinaire geschiedenis.
  • Bevordert en coördineert het onderzoek en onderwijs hierin.
  • Het uitwisselen en informatie verspreiden van de geschiedenis van de diergeneeskunde in de hele wereld door een gemeenschappelijk forum te zijn voor nationale verenigingen van veterinaire geschiedenis en alle andere geïnteresseerde individuen en organisaties.

Internationaal verleent het VHG actieve ondersteuning aan de verdere ontwikkeling van WAHVM.
De VHG leden wijlen dr. Paul Leeflang, wijlen drs.Guus Mathijsen en Prof. dr. Peter  Koolmees hebben bestuursfuncties binnen de WAHVM vervuld.  (zie Board).
Door een collectief lidmaatschap zijn alle VHG-leden lid van de WAHVM en kunnen deelnemen aan de activiteiten van de WAHVM , waaronder een eens per twee jaar te organiseren internationaal congres. (zie Congressen)
Voor verdere informatie : http://www.wahvm.co.uk

Archief