In 2021 bestaat het Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland (DON) 200 jaar. Waarschijnlijk zal de  Faculteit Diergeneeskunde daar weinig aandacht aan te besteden.

Het V.H.G. gaat dat wel doen. We hopen in de loop van het jaar een paar nieuwe boeken uit onze fondsen te sponsoren en deze bijdrage te schenken in het kader van 200 jaar DON. Ook zou dit jubileum wel eens het onderwerp kunnen worden voor onze najaarsbijeenkomst.