In 2021 bestaat het Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland (DON) 200 jaar. Het is nog niet bekend op welke manier de  Faculteit Diergeneeskunde daar aandacht aan zal besteden.

Het VHG besteedt er zeker aandacht aan. We hopen enkele nieuwe boeken uit onze fondsen te sponsoren en deze bijdrage te schenken in het kader van 200 jaar DON. Dit jubileum zal ook het onderwerp zijn voor, of onze najaarsbijeenkomst, of die in het voorjaar van 2022. Nadere informatie volgt.