In de loop van 2020 was Jons Straatman als bestuurslid afgetreden na een bestuursperiode van 10 jaar. Het coronavirus verhinderde lange tijd een samenzijn waarin het bestuur afscheid van Jons kon nemen.
Maar op 5 oktober hebben we dat gedaan met een gezellig en heerlijk dinertje.

Met enkele prachtige atlassen werd Jons bedankt voor het vele werk dat hij voor het VHG gedaan heeft.
Zijn vrouw Bente kreeg bloemen voor al die uren die ze hem heeft moeten missen.

Jons is niet verloren voor het VHG, hij blijft actief bij Argos en in het bestuur van de WAHVM.