Ook Veterinaire Historie : MKZ

Documentairereeks over Mond en Klauwzeer Dit jaar is het twintig jaar geleden dat mond-en-klauwzeer in Nederland uitbrak. De dierziekte sloeg toe op boerenbedrijven en leidde, naast een economische strop van drie miljard euro, tot het preventief ruimen van 270.000...

Een nieuw boek

Van Remedien tegen siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics. Achter deze titel gaat een boek over boeken schuil. Over honderddertig boeken, die de auteur Erik Jan Tjalsma in de afgelopen decennia verzamelde. “Een reis door de geschiedenis...

Komende bijeenkomst

Wij hadden onze leden al laten weten dat we graag eind juni een bijeenkomst willen organiseren. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de GD in Deventer, waar de bijeenkomst op dinsdag 29 juni gehouden kan worden. Ook met de sprekers zijn de afspraken gemaakt. Het...

Trefpunt Medische Geschiedenis

Het V.H.G. ondersteunde het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk  al met een bijdrage van 250 euro per jaar. Ook de KNMvD heeft een donatie van 250 euro toegezegd. Met deze gezamenlijke bijdrage van 500 euro participeren V.H.G. en KNMvD in het Trefpunt en kunnen ze...

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland

In 2021 bestaat het Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland (DON) 200 jaar. Het is nog niet bekend op welke manier de  Faculteit Diergeneeskunde daar aandacht aan zal besteden. Het VHG besteedt er zeker aandacht aan. We hopen enkele nieuwe boeken uit onze fondsen te...