De eerstvolgende bijeenkomst zal op 3 november 2021 zijn. De bedoeling is dat we dan weer fysiek bij elkaar kunnen komen. We gaan dan alsnog voor het programma bij de Gezondheidsdienst in Deventer, zoals we dat op 8 april 2020 hadden willen organiseren.
Ook al is het een jaar verder, het programma staat nog steeds in het teken van 100 jaar georganiseerde dierziekten-bestrijding in Nederland.

Sprekers:
Reimer Strikwerda, veeteeltjournalist en -historicus, Boijl. Gezondheidsdienst vierde terecht een eeuwfeest

Dr. Floor Haalboom, Docent-onderzoeker medische geschiedenis, Departement medische ethiek,  filosofie en medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam.  Een ramp! De publieke perceptie van mond-en-klauwzeer in de jaren 1960 en 2001

Prof. dr. Arjan Stegeman, hoogleraar veterinaire epidemiologie, Departement Population Health Sciences, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. De ziekte van Aujeszky: vaccinatie, koppelimmuniteit en eradicatie

Begin oktober ontvangen de leden het definitieve programma met de gegevens voor het deelnemen aan de bijeenkomst.