Helaas hebben we moeten besluiten dat een fysieke bijeenkomst op 29 juni nog niet mogelijk is. De beoogde bijeenkomst bij de Gezondheidsdienst zal als najaarsbijeenkomst worden verschoven naar begin november 2021. Welke datum het precies wordt volgt nog.
Maar we laten de 29e juni niet zomaar voorbijgaan.
We willen toch graag een ledenvergadering houden gecombineerd met één lezing. Tijdens de ledenvergadering wordt het financiële verslag gepresenteerd. De kascommissie heeft dat verslag inmiddels al goedgekeurd.
Die ledenvergadering wordt digitaal en we hebben Frans van Knapen bereid gevonden om op 29 juni vanuit het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk een lezing te verzorgen over de geschiedenis van One Health en zoönosen.
Binnenkort volgt meer informatie over de bijeenkomst en krijgen de leden een uitnodiging thuisgestuurd met de informatie hoe ze de bijeenkomst digitaal bij kunnen wonen.