Gezamenlijk symposium van het Veterinair Historisch Genootschap en de Universiteit van Antwerpen op 8 november 2017 In het Klooster van de Grauwzusters, Stadscampus van de Universiteit van Antwerpen.

Na een welkomstwoord door Prof. dr P. Bols namens de Universiteit Antwerpen en Dr. Hein Schrama, voorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap, hield het VHG haar ledenvergadering.

Programma:

Dr. Luc Devriese (Museumcommissie, Universiteit Gent)
Aderlatingen en etterdrachten verdrijven het kwaad uit het lichaam

Prof. dr. Peter Koolmees (Universiteit Utrecht)
Belgische kwekelingen op ’s Rijksveeartsenijschool in Utrecht (1821-1830)

Prof. dr. Peter Bols (Universiteit Antwerpen)
Dierenarts-cavaleriecommandant, nog een spanningsveld in de Grande Armée van Napoleon