Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Hein Schrama.

In een koets kwamen Hein Schrama en zijn vrouw op 26 april 2021 aan op het plein voor de R.K. kerk in Maurik. Daar wachtte naast familie en bekenden de burgemeester van de Gemeente Buren. Nadat de burgemeester veel waarderende woorden over Hein gesproken had, liet zij hem weten dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Thessa speldde haar man de versierselen op.

Hein kreeg de onderscheiding voor het vele werk dat hij in de R.K. Parochie deed en doet. Met daarnaast nogal wat verschillende functies in de samenleving, waaronder het voorzitterschap van het VHG.